Vážení zákazníci, vzhledem k náročné situaci ohledně vyřizování objednávek týkajících se respirátorů se může doba dodání oproti standardu prodloužit. Děkujeme za pochopení.

Bezpečnost práce v chemickém průmyslu: Jak se vyhnout otravě či poleptání?

Chemický průmysl je jedno z odvětví, kde hrozí největší škody na zdraví i majetku. Konkrétní opatření pro bezpečnost práce se liší od typu činností i konkrétních pracovišť. Existují ale obecné zásady, které je třeba dodržovat všude. V čem se ostražitost vyplatí? 

 

 
Jak se před chemickými látkami chránit závisí především na typu škodlivin a způsobu, kterým se dostávají do organismu. Může to být vdechováním, požitím nebo kontaktem s kůží. Na všechny tyto způsoby je třeba se při bezpečnosti práce a prevenci zaměřit. 
 

Ochranná a organizační opatření 

V chemickém průmyslu je důležité zavést rozsáhlá ochranná opatření týkajících se samotného pracovního procesu, pravidelných technických kontrol i soustavného měření případných škodlivin v ovzduší. 
 
Zaměstnavatel by měl také zajistit kontrolu pracovního oděvu, který by se měl vždy po použití vyčistit. Musí být zajištěna i jeho pravidelná výměna. Škodlivá látka se z něj totiž může vstřebat do těla nejen kůží, ale i zprostředkovaně trávícím ústrojím, kam je možné ji zanést rukou, která se oděvu dotýkala. 
 

Nejlepší bariéra pro tělo proti chemii 

Pokud technická opatření při práci se škodlivinami k ochraně pracovníků nestačí, je nutné je vybavit osobními ochrannými pomůckami. Jedná se hlavně o zajištění bezpečnosti pro oči, hlavu, dýchací ústrojí a ochranu kůže proti vstřebávání chemikálií či poleptání a to na celém těle pomocí pracovních rukavic a dlouhých oděvů. 
 

Bezpečný nádech a výdech 

Následkem vdechování nebezpečných látek, nejčastěji třeba formaldehydu, chlóru, bromu či oxidu uhelnatého, dochází k poškození organismu nebo otravě. K ochraně dýchacího ústrojí slouží filtrační přístroje, polomasky či celo-obličejové masky s dýchacími ventily, které zajišťují nejvyšší bezpečnost práce proti nebezpečným výparům. 
 
 
Využít je možné i filtry či respirátory, které ale nekryjí oči. Některé z nich jsou však speciálně navrženy tak, aby šly dobře dohromady s ochrannými brýlemi. Pozor na používání filtračních přístrojů s prošlou záruční dobou, nebo u opakovaného použití respirátorů, které při delším užívání nemusí spolehlivě chránit. 
 

Hygienická opatření pro místo i pracovníky 

Na pracovišti je nutné zabezpečit základní hygienická opatření jako je pravidelné čistění podlahy a také všech stěn a povrchů. Tam, kde se operuje s nebezpečnými látkami, které lze vstřebat kůží či požitím, je také důležité vyhradit speciální místo pro občerstvovací pauzy zaměstnanců. Kouření, pití a jídlo na pracovišti, kde hrozí riziko kontaminace, musí být zakázáno viditelným značením. Důležitá je i dodržování osobní hygieny, zejména čistoty rukou. 
 

Materiály – kryté a v suchu 

K bezpečnosti práce přispívá především vhodné skladování látek, se kterými se nakládá. Je nutné používat těsně uzavřené kontejnery, obaly a zařízení. Vše musí být čitelně a jasně označeno, aby nedošlo k záměně. Nebezpečí představuje také špatně udržovaná elektroinstalace. Všechny vypínače, zásuvky i obaly materiálů musí být chráněné zejména proti vlhkosti. 
 
K úrazům nejčastěji vede porušování bezpečnosti práce, a to jak ze strany zaměstnanců, tak jejich zaměstnavatelů. Povinností zaměstnavatele je seznámit své pracovníky se všemi hrozbami spojenými s výkonem práce a minimalizovat rizika všemi dostupnými prostředky. Bezpečnost práce je podmíněna správným nakládáním s chemickými látkami, správnými ochrannými pomůckami, ale i ostražitostí při doprovodných činnostech.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.