Vážení zákazníci, vzhledem k náročné situaci ohledně vyřizování objednávek týkajících se respirátorů se může doba dodání oproti standardu prodloužit. Děkujeme za pochopení.

Jak nám pomáhá hygiena práce?

Hygiena práce neznamená jen pravidelné doplňování mýdla a toaletního papíru. Je to důležitá oblast, která se stará o minimalizaci možného ohrožení zdraví v rámci pracovní činnosti. Snaží se tak předcházet výskytu takzvaných nemocí z povolání.

Na dodržování hygieny práce a zdravých pracovních podmínek dohlíží Krajská hygienická stanice. Ta kontroluje, zda zaměstnavatelé plní své zákonné povinnosti a může případně udělovat finanční sankce. V rámci kontrol se zaměřují zejména na podmínky na pracovišti: zda mají zaměstnanci na pracovišti pitnou vodu, jak je řešeno odvětrávání, osvětlení i ergonomie pracoviště nebo jsou-li na místě k dispozici základní prostředky pro poskytnutí první pomoci.

Bezpečnost především

Zákon o ochraně veřejného zdraví určuje limity, při jejichž překročení se pracoviště může stát rizikovým. Pokud tato situace nastane, je zaměstnavatel povinen nastavit taková opatření, která zaměstnance ochrání před škodlivými vlivy nebo tyto vlivy alespoň minimalizují. Mohou to být opatření organizační, opatření v podobě nových technických řešení a také zajištění dostupných ochranných prostředků.

Co nás v práci ohrožuje?

Krajská hygienická stanice pohlíží na pracovní podmínky z několika různých hledisek. Tato rizika můžeme rozdělit podle povahy jejich původce:

Fyzikální faktory

Mezi ohrožující fyzikální faktory patří třeba vystavení hluku, vibracím nebo neionizujícímu záření. Řadíme sem ale také ergonomii pracoviště, která, pokud je špatně řešená, může mít za následek i dlouhodobé zdravotní problémy. V neposlední řadě sem patří i mikroklimatické podmínky na pracovišti: například klesne-li teplota na pracovišti pod 10 °C, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům adekvátní pracovní oděv.

Chemické faktory

K rizikovým faktorům chemické povahy řadíme především práci s toxickými nebo žíravými látkami. Pro zaměstnance, kteří s takovýmito látkami manipulují, musí být opět k dispozici zvláštní ochranné prostředky (rukavice, pláště nebo obleky, ale i ochrana zraku). K chemickým faktorům můžeme ale také řadit limity prachu nebo jiných škodlivých látek v ovzduší.

Biologické faktory

Tedy vystavení působení vlivu bakterií a virů, případně jiných činitelů biologického původu. Biologické faktory se týkají samozřejmě především pracovníků v nemocnicích či jiných lékařských zařízeních a laboratořích, případně pracovníků veterinárního lékařství.

Jak můžete sami vidět, je hygiena práce komplexní obor, který není radno brát na lehkou váhu. Nezanedbávejte jej proto ani vy a chraňte své zdraví adekvátními ochrannými pomůckami.

Na závěr bychom vám všem chtěli popřát příjemná a zdravotně nezávadná pracoviště, ve kterých pro vás bude práce radostí.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.